Usługi geodezyjne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • sporządzania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;
  • sporządzania map w technologiach cyfrowych;
  • wytyczanie, obsługa inwestycji, pomiary realizacyjne;
  • podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
  • okazywania granic działek.

Nasz adres: Biuro Obsługi Nieruchomosci
12-100 Szczytno, ul. Warszawska 3/3
tel. +48 89 6248294, e-mail: